תקציר עמ' 356 - ת. 8

פתרון תרגיל יסודי המבוסס על הגדרת משולשים דומים ומשפטי הדמיון