תקציר עמ' 355 - ת. 6

שימוש במשפט דמיון שלישי, הוכחת דמיון משולשים