תקציר עמ' 354 - ת. 3

שימוש במשפט דמיון שלישי, הוכחת דמיון משולשים