תקציר משפט דמיון שלישי

ניסוח משפט הדמיון השלישי (צלע, צלע, צלע), ניסוח מקוצר של משפט דמיון שלישי