תקציר עמ' 351 - ת. 22

שימוש במשפט דמיון שני, הוכחת דמיון משולשים