תקציר עמ' 351 - ת. 18

שימוש במשפט דמיון שני, הוכחת דמיון משולשים