תקציר עמ' 349 - ת. 10

שימוש במשפט דמיון שני, הוכחת דמיון משולשים