תקציר עמ' 348 - ת. 5

תרגיל יסודי בנושא משפט דמיון שני, הוכחת דמיון משולשים