תקציר משפט דמיון שני

ניסוח משפט הדמיון השני (זוית, זוית), ניסוח מקוצר של משפט דמיון שני, מסקנות ממשפט דמיון שני