תקציר עמ' 345 - ת. 9

שימוש במשפט דמיון ראשון, הוכחת דמיון משולשים