תקציר עמ' 345 - ת. 6

תרגיל יסודי בנושא משפט דמיון ראשון, הוכחת דמיון משולשים