תקציר עמ' 344 - ת. 4

תרגיל יסודי בנושא משפט דמיון ראשון, הוכחת דמיון משולשים