תקציר משפט דמיון ראשון

ניסוח משפט הדמיון הראשון (צלע, זוית, צלע), ניסוח מקוצר של משפט דמיון ראשון