תקציר עמ' 341-340 - ת. 3, 5ב

מציאת צלעות וזויות על פי יחס הדמיון