תקציר משולשים דומים

הגדרת דמיון משולשים, משולשים דומים, ניסוח דמיון משולשים, יחס הדמיון