תקציר עמ' 67-66 - ת. 20, 22

סרטוט גרף של פרבולה, התאמת סרטוט של פרבולה לפונקציה ריבועית