סרטוט גרף של פרבולה, התאמת סרטוט של פרבולה לפונקציה ריבועית