תקציר עמ' 67 - ת. 38

מציאת נקודות חיתוך של ישר ופרבולה, מציאת שיעורי נקודות חיתוך של פרבולה עם הצירים