מציאת נקודות חיתוך של ישר ופרבולה ע״י חישוב או בעזרת תיאור גרפי, דוגמה ג׳, עמ׳ 67 - ת.32