מציאת שיעורי קודקוד פרבולה, סרטוט גרף של פרבולה, דוגמה א׳