תקציר הגדרת הפונקציה הריבועית

הגדרת פונקציה ריבועית, הפרבולה, קודקוד הפרבולה, ציר הסימטריה, משמעות הסימטריה, עמ׳ 66 - ת. 6