תקציר עמ' 62 - ת. 15

סרטוט מעגל קנוני, מציאת רדיוס מעגל, מציאת נקודות על המעגל