תקציר המעגל הקנוני

הגדרת מעגל קנוני, מציאת משוואת מעגל קנוני, סרטוט מעגל קנוני