תקציר עמ' 59 - ת. 30

מציאת משוואת ישר מאונך, מציאת נקודת חיתוך של שני ישרים, חישוב מרחק בין נקודות