תקציר עמ' 59 - ת. 16, 20, 26

מציאת שיפוע של ישרים מאונכים, מציאת משוואת ישר מאונך