תקציר שיפועי שני ישרים הניצבים זה לזה

מציאת הקשר בין שיפועי שני ישרים הניצבים זה לזה, משמעות מכפלת שיפועי ישרים ניצבים, עמ׳ 59 - ת.8