תקציר משוואת ישר עפ"י שתי נקודות שעליו

מציאת השיפוע m  עפ"י שתי נקודות שעל הישר, נוסחה למציאת משוואת ישר העובר דרך שתי נקודות