תקציר עמ' 489 - ת. 19

חישוב שטח מלבן בעזרת משפט הסינוסים