תקציר עמ׳ 488 - ת. 12

תרגיל חזרה מסכם בנושא משפט הסינוסים