תקציר עמ' 484 - ת. 6

תרגילי חישוב עם מספרים (מרובעים), פתרון בעיות במרובעים בעזרת משפט הסינוסים