תקציר עמ' 480 - ת. 40

פתרון בעיות עם אותיות (משולשים) בעזרת משפט הסינוסים, מציאת צלעות וחישוב שטח משולש בעזרת משפט הסינוסים