תקציר עמ' 477 - ת. 20

תרגילי חישוב עם מספרים (משולשים), תרגילים עם חוצה זוית