תקציר עמ' 477 - ת. 15

תרגילי חישוב עם מספרים (משולשים), מציאת זויות (שתי אפשרויות) בעזרת משפט הסינוסים