תקציר עמ' 476 - ת. 14

תרגילי חישוב עם מספרים (משולשים), מציאת זויות (שתי אפשרויות) בעזרת משפט הסינוסים