תקציר עמ' 476 - ת. 12

תרגילי חישוב עם מספרים (משולשים), מציאת זויות (אפשרות אחת) בעזרת משפט הסינוסים