תקציר עמ' 475 - ת. 2

תרגילי חישוב עם מספרים (משולשים), מציאת צלעות בעזרת משפט הסינוסים