תרגילי חישוב עם מספרים (משולשים), מציאת צלעות בעזרת משפט הסינוסים