תקציר עמ' 472 - דוגמה א'

תרגילי חישוב עם מספרים (משולשים), מציאת צלעות בעזרת משפט הסינוסים