תקציר עמ' 693 - ת. 34

תרגיל מסכם בנושא משוואת המשיק עם פרמטרים, מציאת ערך פרמטר על פי משוואת המשיק לגרף פונקציית פולינום