תרגיל מסכם בנושא משוואת המשיק עם פרמטרים, מציאת ערך פרמטר על פי משוואת המשיק לגרף פונקציית פולינום