תקציר עמ' 692 - ת. 28

מציאת ערכי פרמטרים על-פי שיפוע ונקודה, מציאת משוואת המשיק לגרף של פונקציית פולינום