מציאת ערכי פרמטרים על-פי שיפוע ונקודה, מציאת משוואת המשיק לגרף של פונקציית פולינום