מציאת ערך פרמטר ומשוואת משיק לגרף של פונקציית פולינום, מציאת שיעורי נקודות על הישר המשיק