תקציר עמ' 691 - ת. 20

מציאת ערך פרמטר ומשוואת משיק לגרף של פונקציית פולינום, מציאת שיעורי נקודות על הישר המשיק