תקציר עמ' 691 - ת. 17

מציאת ערך פרמטר על פי משוואת הישר המשיק לגרף פונקציית פולינום