מציאת ערך פרמטר על פי משוואת הישר המשיק לגרף פונקציית פולינום