תקציר עמ' 690 - ת. 9

מציאת ערך פרמטר ומשוואת משיק לגרף של פונקציית פונקציית פולינום על פי שיפוע