מציאת ערך פרמטר ומשוואת משיק לגרף של פונקציית פונקציית פולינום על פי שיפוע