תקציר עמ' 689 - ת. 3

מציאת ערך פרמטר בפונקציית פולינום על-פי שיפוע ונקודה