תקציר עמ' 688 - דוגמה ב'

מציאת ערכי פרמטרים בפונקציית פולינום על-פי משוואת המשיק לגרף הפונקציה