תקציר עמ' 687 - דוגמה א'

מציאת ערכי פרמטרים בפונקציית פולינום על-פי שיפוע המשיק ונקודה