תקציר עמ׳ 680 - ת. 27

מציאת שיפוע המשיק לגרף הפונקציה על פי נקודת ההשקה, תרגיל מסכם בנושא שיפוע משיק לגרף של פונקציה