תקציר עמ' 680 - ת. 22

מציאת נקודת השקה על פי שיפוע המשיק לגרף הפונקציה