תקציר עמ'  679 - ת. 17

מציאת נקודת השקה על פי שיפוע המשיק לגרף הפונקציה