תקציר עמ' 678 - ת. 2

מציאת שיפוע המשיק לגרף הפונקציה על פי נקודת ההשקה, מציאת הזוית שיוצר המשיק עם הכיוון החיובי של ציר ה-x