תקציר משולש

סיכום המושגים העיקריים בנושא משולש וקטעים מיוחדים במשולש, עמ׳ 217 - ת. 3