תקציר ישרים מקבילים

סיכום המושגים העיקריים בנושא ישרים מקבילים, עמ׳ 214 - ת. 3